Meny Stäng

Angående en ny högstadieskola på Stranden

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vi i Vänsterpartiet Mora tycker inte att kommunens nuvarande styre har skött frågan om Moras nya högstadieskola på ett ansvarsfullt sätt. Vi har främst ifrågasatt två huvudpunkter i planeringen av framtidens högstadieskola och det har varit 1. placering av den nya skolan och 2. ägande samt förvaltning av den nya skolan. Fråga 2. har genom kloka politiska beslut, där vi i Vänsterpartiet varit drivande, blivit nerröstat i Kommunfullmäktige. Kvarstår gör fråga 1, som verkar ha blivit en prestigefråga för vissa av partierna i Moras kommunfullmäktige.

Placering av den nya skolan

Skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö måste prioriteras, vilket kräver mer behörig personal, bättre lokaler och stöttning för elever med särskilda behov. Vänsterpartiet Mora anser att en modern högstadieskola i Mora kommun ska ha närhet till såväl grönområden som utrymme, frisk luft och lugn. Att bygga en skola på Strandenområdet, såsom de styrande i Mora vill, i knutpunkten mellan två riksvägar, och i ett område som nästan helt saknar naturområden, vore att göra Moras framtida högstadieelever en stor otjänst. En skola på Stranden kommer också att skapa en ännu mer ansträngd trafiksituation än vi redan har här i Mora. Vi ser hellre att skolan byggs på en bättre plats, t.ex. Sandängarna, där det finns stort utrymme, stora naturområden och befintliga idrottsplatser att tillgå. Man kan också tänka sig upprustning av befintliga högstadieskolor.

Involvera kommunens tjänstepersoner

Framförallt ska det inte enbart vara ett politiskt beslut var en skola ska ligga. Vi har många kompetenta och duktiga anställda inom den här kommunen – arkitekter, ingenjörer och lärare, som tillsammans borde få betydligt större utrymme att använda sin kompetens och grundligt utreda frågan och komma fram till en bra lösning för en framtida högstadieskola. Vi politiker behöver se till att projektet möjliggörs.

Plan B

Vi i Vänsterpartiet har också motionerat om att kommunen borde ha en Plan B för alternativ placering av en ny högstadieskola. Detta blev dock nerröstat i Kommunfullmäktige, vilket betyder att om Länsstyrelsen eller valresultatet efter 11 september river upp beslutet om en skola på Stranden får vi både gå tillbaka till ruta ett och stå över ett kast i spelet om våra skolungdomars framtid.

Tills dess att grävmaskinerna rullar in och skopan sätts i jorden kan vi tillsammans riva upp beslutet om Strandens skola och ge kommunens tjänstepersoner större utrymme att utreda ett skolbygge på en bra plats.

Rösta på oss 11 september för ett klokare Mora än ett Mora som bygger en högstadieskola på Stranden

Relaterade inlägg