Meny Stäng

Moras enda miljöparti

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

… är vi!

Hej. Hade du tänkt rösta på Miljöpartiet i kommunvalet? I år ställer de inte upp med någon lista här i Mora, vilket gör att en röst på MP i praktiken inte kommer att generera något politiskt inflytande. Mora behöver ett parti som trycker på rejält i klimatfrågan och som tar klimatkrisen på allvar. Då är Vänsterpartiet det enda alternativet i årets val.

Rösta på oss 11 september för en klimatpolitik som fungerar.

✔ Avgiftsfri kollektivtrafik i Mora för att minska bilismen. Fler handikappanpassade hållplatser. Flex-bussar kvällar och helger.

✔ Ta tillvara sol- och vindenergi genom att bygga minst en anläggning per år på kommunens fastigheter.

✔ Att antalet elektrifierade fordon skall öka och att samtliga fordon i kommunkoncernen är elektrifierade senast 2025.

✔ Inrätta ett Fixotek hos Arbete och Utveckling.

✔ Kommunen skall verka för att syreproduktionen och bindandet av koldioxid minst bibehålls eller ökar vid nyexploatering, genom t.ex. plantering av träd.

✔ Utred möjligheten att införa en upphandlingsmodell med fokus på klimatet och den lokala ekonomin.

✔ Det skall anläggas fler kolonilotter i kommunen.

✔ Kommunens skog skall skötas på ett ekologiskt hållbart sätt. Avverkning skall ske genom hyggesfritt skogsbruk. Kalavverkning skall förbjudas.

✔ Sluta klippa vissa grönytor och låta anlägga naturligare grönområden, t.ex. ängar. Det är bra för insekterna och den biologiska mångfalden. Det sänker kostnaderna för skötsel.

✔ Starta upp återbruksverksamheten i kommunal regi igen

Kommunal omställning till en ekonomi som verkar för en klimatsmart utveckling.

Relaterade inlägg