Meny Stäng

Mora behöver en kvinnojour!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen. Många kvinnor har antingen egna erfarenheter av fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det.

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna. Under 2018 dödades 22 kvinnor i en parrelation. Cirka 300 kvinnor har mördats under 2000-talet av en man med relationsanknytning.

Vänsterpartiet har under lång tid drivit på för att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor. Det handlar om allt från lagstiftning om barnäktenskap till förebyggande insatser och långsiktig finansiering av kvinnojourernas viktiga arbete.

Vänsterpartiet har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har Sveriges kommuner enligt Socialtjänstlagen en skyldighet att ge stöd och hjälp till den som utsatts för brott. Många kommuner saknar dock egna skyddade boenden. De använder sig istället av de ideellt drivna jourerna. 

En kartläggning från Socialstyrelsen från 2020 visade att 54 procent av landets skyddade boenden drivs av ideella organisationer. Kvinnojourerna gör ett betydelsefullt arbete för att skydda, stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn, till exempel genom att erbjuda skyddat boende, stödsamtal och olika gruppverksamheter. (Källa: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/kommunernas-kvinnofridsarbete/kvinnojourernas-verksamhet/)

Vi i Vänsterpartiet Mora tycker att det är dags för Mora att få en kommunalt finansierad kvinnojour. Det är inte rimligt att en så viktig samhällsfråga som kvinnors trygghet ska drivas av ideella krafter och att kommunen ska förlita sig på enstaka eldsjälars engagemang för att hälften av kommunens befolkning ska kunna få hjälp om de blivit utsatta för våld.

På Kommunfullmäktige den 20 juni presenterade vi i Vänsterpartiet Mora vår kommunplan. En av sakerna som står i kommunplanen är att införa en kommunalt finansierad kvinnojour i Mora. Tyvärr var vi det enda partiet som lyfte frågan och Mora står ännu utan en kommunal kvinnojour. Men vi slutar inte. Vi kommer att fortsätta att kämpa för Moras kvinnor även i framtiden!

Relaterade inlägg