Meny Stäng

Klimatbudget

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Klimatkrisen är tyvärr ett faktum. Jag tror att vi alla önskar att vi kunde leva på som vanligt och sopa fakta under mattan men om vi ska kunna leva ett bra liv även i framtiden och lämna över en frisk jord till kommande generationer behöver vi agera. Det finns ingen planet B.

Sedan FN:s första alarmerande klimatrapport kom 1990 har de fossila utsläppen bara ökat och hela jorden har redan påverkats eller riskerar att inom en snar framtid påverkas av klimatförändringarna. Lösningen är att vi så fort som möjligt ställer om och skapar ett samhälle helt fritt från utsläpp av växthusgaser samt ökar naturens förmåga att binda koldioxid genom skog, hav och ett hållbart skogsbruk. Utöver detta behöver vi aktivt arbeta med att bevara den biologiska mångfalden och i övrigt minska den mänskliga påverkan på naturen.

Alla delar av samhället måste bidra och inte minst vi politiska partier och stora företag och organisationer. Vi har därför skrivit en motion om att införa en koldioxidbudget i Mora kommun. Precis som en ekonomisk budget där man anger riktlinjer för hur mycket pengar en viss enhet får förbruka under året bör man i kommunen göra en budget över hur mycket koldioxid en viss enhet får förbruka. Man bör även inventera alla utsläppskällor inom Mora kommun och sätta upp en plan för att ersätta dem med fossilfria alternativ.

Motionen har tyvärr fått ett svalt mottagande av Moras politiska majoritet, som inte verkar tycka att klimatet är en prioriterad fråga.

Relaterade inlägg