Meny Stäng

Strandenområdet med auktionisten och biträdet.

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Mora är till salu hojtade auktionisten Anna till de hugade spekulanterna som redan noggrant studerat objektet, men som inte var nöjda med enbart ett skolbygge med tillhörande fastighet. Auktionisten lade då till ytterligare objekt i utropskorgen som nu även innehöll löfte om byggande av 300 lägenheter. Spekulanternas blev nöjda av att förslaget inteinnehöll något krav på bostadskategori, alltså inget krav påbyggande av hyreslägenheter. Biträdet Peter visade upp utlåtandet som han undertecknat som stöd för att Mora är till salu.                                                                               Kommunen hade tidigare auktionerat ut Morastrands lägenhetsinnehav som översteg 50%. Spekulanterna såg framför sig en möjlighet att förvärva hyresfastigheter som attraktiva renoveringsobjekt med möjlighet till god lönsamhet.Ansvaret över hyresgästerna och deras hyror skulle de goda marknadskrafterna sköta.

Auktionisten informerade de församlade att det inte är så viktigt att äga och ha rådigheten över fastigheter i Mora. Senfinns ju en möjlighet att återköpa fastigheten efter 25 år till ett pris som marknaden då skall bestämma. Den förtroendevalda Malin yttrade att även om hyreskostnaden blev lite högre,jämfört med att äga, så är det värt det. Hon hade nyligen konstaterat att hennes förvaltning inte hade kompetens att sköta hyressättning, det var för krångligt. Därför bad hennesnämnd kommunfullmäktige låta Morastrand handha bekymren med hyressättning och juridik. Samma förtroendevald hade under flera års tid ansvaret för årliga underskott i storleksordningen 40–50 milj. kr. Trots ökade statsbidrag kunde man läsa beundrande reportage i MT om vilken tuffing som påstod att ökade anslag inte var lösningen på underskottet. Effektivare och mer slimmad organisation var lösningen. Ett försök gjordes med att försöka auktionera ut äldreomsorgen på Saxnäs till en tänkt besparing på 18 milj. kr, men tjänstepersoner och intern kritik inom majoriteten kullkastade förslaget, med avgörande kurage hos Morapartiet. Det hela slutade med att en krisgrupp tillsattes för att se vad som var fel. Den kom fram till att nämndens majoritet inte var kompetent att hantera ekonomi och besparingar. Snabbt tillfördes därför ytterligare 30mkr. Auktionisten lade till ytterligare lockande möjlighet om anvisning av fastighet och lämplig mark för byggnation samt att biträdet och auktionisten själva skulle sköta försäljning av skolans mark och upprätta köpeavtal samt hyreskontrakt. 

Bland majoriteten fanns knorrande röster som varken var nöjda med lokalisering eller försäljning av fastigheten. Eftersom aktionen ännu pågår vet vi kommuninvånare inte hur det går.

På vägen ut från mötet hörs dialogen bland mötesdeltagarna, en sade sig inte förstå hur hyres-förslaget rimmar med att hans partiledare Ebba envist gick till tinget för att få äga sin fastighet?                        En annan lyssnar på moraborna, ofta på gågatan, och kunde inte förmå sig stödja auktionistens lockrop. De flesta deltagare i auktionen är villaägare eller äger en bostadsrätt och kan inte förstå hur det kan var billigare att hyra än att äga sin bostad. Ingen är villig sälja sitt boende för att sedan hyra. Morapartiet som inte kan tolerera att Mora är till salu är rakryggade om de går emot förslaget om att sälja och sedan hyra en fastighet med ett högstadium i kanske 50 år. Flera deltagare uttryckte tvivel om påstådd kompetensbrist i den kommunala förvaltningen och menar att det är hög tid att låta tjänstemannaorganisationen låta sin kompetens och ansvar få offentliggöras i tjänstemannaskrivelser utan inblandning av politisk påtryckning.

Auktionen avslutas den 11 april, vi får se om klokheten segrar, MORA ÄR INTE TILL SALU!

Gunnar Israelsson, (V) 

Relaterade inlägg