Meny Stäng

En ny högstadieskola på Stranden

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Gör om, gör rätt!

Vi i Moravänstern tycker inte att kommunens nuvarande styre har skött frågan om Moras nya högstadieskola på ett ansvarsfullt sätt. Vi ifrågasätter främst två huvudpunkter i planeringen av framtidens högstadieskola och det är 1. placering av den nya skolan och 2. ägande samt förvaltning av den nya skolan.

Placering av den nya skolan

Vänsterpartiet anser att en modern högstadieskola i Mora kommun ska ha närhet till såväl grönområden som utrymme, frisk luft och lugn. Att bygga en skola på Strandenområdet, såsom de styrande i Mora vill, i knutpunkten mellan två riksvägar, och i ett område som nästan helt saknar naturområden, vore att göra Moras framtida högstadieelever en stor otjänst. En skola på Stranden kommer också att skapa en ännu mer ansträngd trafiksituation än vi redan har här i Mora. Moravänstern ser hellre att skolan byggs på t.ex. Sandängarna, där det finns stort utrymme, stora naturområden och befintliga idrottsplatser att tillgå. Man kan också tänka sig upprustning av befintliga högstadieskolor.

Ägande och förvaltning av den nya skolan

Vi vet genom studier och erfarenheter av andra byggnationer runtom i Sverige att det som gagnar en kommun bäst är att själv äga och driva sina egna lokaler. Moraalliansen vill sälja ut både byggnationen och förvaltningen av Moras nya högstadieskola till en privat aktör och sen hyra tillbaka den till marknadspris. Dyrt och krångligt, tycker vi, som anser att det är självklart att Mora kommun ska bygga och förvalta kommunens nya högstadieskola i egen regi!

Nästa politiska steg

Det är bråttom nu. Nästa politiska steg i denna fråga sker på Kommunstyrelsens möte tisdagen den 22 februari. Då fattas beslut om vilken aktör som ska bygga på Stranden och kontrakt ska tecknas. Vi fortsätter att stångas emot detta vansinnesprojekt och hoppas att nuvarande styre tar sitt förnuft till fånga och hejdar sig till förmån för kommunens invånare och våra behov och önskemål.

Namninsamling

Just nu har moraborna Owe Hållmarker och Anders Nöjd (ej uttalat knutna till Vänsterpartiet) skapat en namninsamling gällande frågan om Strandens område. De hoppas att politikerna ska lyssna på invånarna och riva upp beslutet om Stranden och förstå att det finns bättre områden för att bygga en ny högstadieskola. Vi stödjer denna namninsamling, vilken, i skrivande stund, har 746 underskrifter. Namninsamlingen hittar du här: https://www.skrivunder.com/jag_vill_inte_att_det_byggs_en_hogstadieskola_pa_strandenomradet_i_mora

Här är en länk i DT om Owes och Anders tankar om Stranden: https://etidning.dt.se/p/mora-tidning/2022-01-31/a/en-ny-hogstadieskola-pa-strandenomradet/359/492293/25986537

Läs gärna vår senaste motion om den nya högstadieskolan och Strandenområdets framtid, som togs upp i kommunfullmäktige den 25 oktober 2021: https://moravanstern.se/strandenomradet-25-10-21/

Relaterade inlägg