Meny Stäng

Låt Morastrand bygga (bort bostadsbristen)!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vi i Moravänstern tycker att Mora är en kommun där det finns mycket att vara stolt över och som har mycket att erbjuda invånarna. Många utsocknes verkar hålla med. Mora är nämligen en kommun som många vill flytta till. Tyvärr är det just nu stor bostadsbrist i Mora och vi tycker därför att det är mycket märkligt att Moraalliansen, som styr i kommunen, har beslutat att det kommunala bostadsbolaget Morastrand som mest får äga 50% av kommunens hyresrätter. Detta beslut har fått konsekvensen att Morastrands befintliga lägenheter nu antingen måste omvandlas till bostadsrätter eller säljas till privata hyresvärdar och att Morastrand inte får bygga nya bostäder. Argumentet för beslutet (även kallat “ägardirektivet”) har varit att man vill möjliggöra för privata aktörer att komma in på Moras hyresmarknad. Vi i Vänsterpartiet undrar nu hur många privata aktörer som visat intresse för Mora kommuns hyresmarknad sedan beslutet fattades och hur många nya bostäder som byggts eller är planerade att byggas inför framtiden.

Just nu står ca 4000 personer i kö hos kommunens fastighetsbolag Morastrand. Vissa av dessa är personer som redan är skrivna i kommunen och t.ex. vill byta lägenhet, men många är också personer som vill flytta hit från andra ställen. Det kan vara småbarnsfamiljen från Stockholm med rötter i Mora som drömmer om ett lugnare liv. Det kan vara juriststudenten som fått tingstjänstgöring på Mora Tingsrätt eller den blivande läkaren som fått en AT-tjänst på Mora lasarett. Det kan vara den 16-åriga Särnabon som till hösten fått plats på skidgymnasiet eller den nypensionerade skåningen som länge drömt om att flytta närmare skidspår och svampställen. Det kan vara dataingenjören från Syrien som nyss fått ett jobb i Mora eller ett holländskt par som längtar efter att bo i en kommun nära vacker natur och med allemansrätt.

Vi i Vänsterpartiet tycker att kommunen ska skrota det nuvarande ägardirektivet för Morastrand och sätta fart på byggandet så att alla de som vill flytta till vår kommun faktiskt har möjlighet att göra det! Innan Moraalliansen spenderar pengar på dyra “flytta till Mora”-kampanjer och beklagar sig över att befolkningen i Mora blir allt äldre och att kostnaderna ökar samtidigt som skatteintäkterna minskar borde första prioritet vara att faktiskt erbjuda vettiga bostäder!

Hyresgästföreningens rekommendationer för kommuner med bostadsbrist är bland annat:

Det här kan kommunerna göra

  • Använd allmännyttan aktivt
    • Allmännyttiga bostadsbolag är kommunernas viktigaste verktyg för att råda bot på bostadsbristen. De måste få tydliga uppdrag att bygga nya bostäder som alla har råd att bo i.
  • Stora öron och analys
    • Politikerna måste lyssna med stora öron på vad invånarna behöver och ha en dialog. Därefter behövs en ordenlig analys av bostadsbehovet i kommunen, för att planeringen ska hamna rätt.

Välkomna de som vill flytta hit genom att möjliggöra deras önskan! Hörsamma efterfrågan och lyssna på kommuninvånarna och Hyresgästföreningen!

Låt Morastrand bygga (bort bostadsbristen)!


Här kan du läsa mer om Hyresgästföreningens statistik över bostadsbrist: https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/vara-viktigaste-mal/vad-vi-jobbar-for/bostadsbrist-och-byggande/

Här kan du se hur bostadsbristen ser ut i Sverige (Mora kommun har anmält brist på bostäder): https://hurvibor.se/bostader/laget-i-kommunerna/

Här kan du läsa om hur vi i Moravänstern vill att Mora kommuns bostadspolitik ska se ut: https://moravanstern.se/bostader/

Här kan du läsa om Vänsterpartiets åsikter om bostadspolitik: https://www.vansterpartiet.se/politik/bostader/ och https://www.vansterpartiet.se/politik/hyresratter/

Relaterade inlägg