Meny Stäng

Strandenområdet och motioner

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Här hittar du hur Vänsterpartiet yrkade i Kommunstyrelsen 7/4-20. Vänsterpartiets motion om nära återvinning kan vi tycka att med tanke på kommande lagändringar så avvaktar vi hur det blir. Motionen kan du läsa här: Motionen om gröna kriterier inom turismen vill vi ha bifallen för att vi lämnade in motionen i Maj och Kommunen anslöt sig i augusti efter V intentioner. Motionen kan du snart läsa. Motionen om Biologisk mångfald tycker V att den ska bifallas för då blir det en viljeinriktning från politiken… nu rinner den ut i sanden då förvaltningarna får göra som dom behagar. Motionen kan du läsa här:

Strandenområdet. Då Vänsterpartiet lade ett eget yrkande den 19/3-20 så kan V bara avslå hela ärendet. V tycker inte att Strandenområdet är lämpligt för skolverksamhet. Tveksamt om det är bra med en stor högstadieskola som blir svår att dimensionera för kommande behov om Mora får betydligt fler invånare än idag.

Våra yrkanden läser du här:

Relaterade inlägg