Meny Stäng

Ensamt om att inte vilja sälja några lägenheter som Mora Strand har!

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

I Kommunfullmäktige den 16/12-19 blev det tydligt hur partierna ser i frågan om utförsäljning av lägenheter hos Mora Strand. Allianspartierna och Morapartiet samt Sverigedemokraterna har inga problem med att sälja lägenheter. S och Mp och V röstade först för Socialdemokraternas återremissyrkande. Sen lade Vänsterpartiet ett yrkande att all text rörande försäljning av lägenheter skulle tas bort från ägardirektivet. Där står nu V ensamt i det beslutet. Det betyder att S och MP kan tänka sig sälja av en mindre mängd lägenheter i klartext. Du kan läsa i protokollet här: https://morakommun.se/download/18.39f6ab7d16f1ab4ab075b29/1576837108169/2019-12-16.pdf

Vänsterpartiets yrkande kan du läsa här: https://moravanstern.se/kommunfullmaktige-16-12-19-2

Relaterade inlägg