Meny Stäng

Reviderade kommunplanen för 2020

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Så har vi då reviderat vår kommunplan inför 2020. Den kan läsas här! https://moravanstern.se/kommunplan-2020/ Normalt sett så för man inte in nya ämnen i en revidering men med den C-ledda majoritetens politik så kan det bli mer en regel än undantag. Nyheten som vi förde in är att Vänsterpartiet är beredd att återöppna Återbruket i kommunalregi och det blir vårt första vallöfte vi släpper inför valet 2022. Nu hoppas vi att den C-ledda majoriteten tar sitt förnuft till fånga så vi slipper vänta till efter valet att Återbruket ska öppnas igen. Valet 2022 kommer att bli ett viktigt val! Av många skäl!

När vi kommer till budgeten som Vänsterpartiet lagt så kommer här en liten beskrivning utöver den C-ledda majoritetens budget: Kommunstyrelsen får göra en allmän besparing på 1.4 miljoner + baserat på beslut Vänsterpartiet tagit under året vilket är: Inget marknadsföringsbidrag till Mora IK = 500 000:- Inget marknadsföringsbidrag till Kais Mora = 250 000:- Ingen skattesubvention till de företag som använder sig av Wairum = 100 000:- och inget Wasajubileum = 450 000:-. Det blir 1.3 miljoner och tillsammans med Kommunstyrelsens allmänna besparingar blir det 2.7 miljoner. Byggnadsnämnden får en allmän besparing på 200 000:-, Tekniska nämnden får en allmän besparing på 1.5 miljoner, Kultur och Fritidsnämnden får en allmän besparing på 800 000:-. Vänsterpartiet vill även fasa ut beroendet av Windows och införa brukandet av Linux i arbetsdatorerna vilket tillsammans med längre avskrivningstid på datorerna sparar ca 3 miljoner då Linux är licensfritt och gör att datorerna inte blir föråldrade lika fort .Det blir en besparing på totalt 8,2 miljoner

Vad gör då Vänsterpartiet med de 8.2 miljonerna? Vi fördelar 4.2 miljoner till För och Grundskolan utöver de 4 miljoner som redan ramhöjts. Socialnämnden fördelas 3.3 miljoner extra. Det innebär att det finns 700 000:- mer att fördela men vi lägger den summan på resultaträkningen vilket gör att Vänsterpartiets budget genererar ett något högre budgeterat resultat än vad den C-ledda majoriteten väljer att göra. Det finns ett skäl till det. Socialnämnden är underbudgeterad redan från början och det är ganska troligt att Socialnämnden inte klarar av de sparkrav som nämnden själv tror att man ska klara av. Då finns där Vänsterpartiets resultat på drygt 27 miljoner + de 3.3 miljoner Vänsterpartiet fördelat till nämnden att ta av och åtminstone finns där en möjlighet till en budget i balans i slutet av år 2020.

Relaterade inlägg