Meny Stäng

Insändare till Mora Tidning

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Nu lämnar Moras bästa miljöparti – Vänsterpartiet in en motion om att Utlysa klimatnödläge i Mora kommun!

Mora kommun säger sig ha ambitionen att utvecklas till en hållbar kommun, men utmaningarna vi står inför är så stora och brådskande att vi tyvärr ännu inte kan säga att vi gör det som krävs. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. I nuläget tyder ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader.

Även vid en begränsad uppvärmning står Mora inför ett nödläge. Några exempel:

  • Risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar.
  • Ökande temperaturer leder till att fjällen blir skogar, djurlivet på land och i vatten gör att jakt och fiske inte kan bedrivas som idag.
  • Det varmare klimatet påverkar hälsan och leder till fler dödsfall på grund av värmeböljor och ökad smittspridning.
  • Risken för ökade skyfall på grund av klimatomställning kan bli ett framtida bekymmer då vattnet transporteras för snabbt ner i marken och kan få grundvattnet att hålla lägre kvalitet

De åtgärder Vänsterpartiet tycker att Mora kommun ska göra snarast är:
Att Mora kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.

 Att Mora kommun i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.

Att Mora kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en bästa praxis kring klimatarbetet.

Att Mora kommun utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

Detta är en bra start!

Maria Olofson Ordförande V Mora

David Örnberg Gruppledare V Mora

Relaterade inlägg