Meny Stäng

Yrkanden på Kommunstyrelsen 14/1-20

Här hittar du dagordningen för dagen: https://morakommun.se/download/18.39f6ab7d16f1ab4ab0763a79/1578988087830/2020-01-14.docx

Punkt 3 -10: Vänsterpartiet yrkade bifall på medborgarförslagen angående Återbruket. Vi skrev dessutom ett skriftligt bifallsyrkande på punkt 10 som handlar om ett Återbruk i Mora Kommuns regi som lyder: Vänsterpartiet anser att Mora Kommun ska ha en ledande roll i cirkulär ekonomi och därför är drift av Återbruk i Mora Kommuns egen regi nödvändig. Vi var ensamt parti att bifalla medborgarförslagen.

Punkt 14: Läs vår motion här som blev avslagen: https://moravanstern.se/tagresande

Punkt 22: Åter var vi ensamma om detta avslagsyrkande när det gäller Tallriksautomatfrågan. Motiveringen nedan i PDF :en

YrkandeKS20200114Tallriksautomat