Meny Stäng

Avgiftsfri kollektivtrafik.

Avgiftsfri kollektivtrafik för att minska bilismen.

Avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Fler handikappanpassade hållplatser i hela kommunen.

Stimulera till ökat kollektivtrafik-åkande genom anläggande av pendlarparkeringar vid strategiska platser och byar.