Blogs

Politisk blog

Vi utvecklar vår sida med en blog. Här kommer vi att skriva ner våra synpunkter i dom politiska nämnder som vi sitter i. Det här kommer att bli spännande!